Çocukların Tatil Dönemi

Okulların yaz tatiline girmesi; bir eğitim-öğre
tim yılı süresince yeni data ve beceriler kazanmış ve...

2019-12-14 10:42:05 Okulların yaz tatiline girmesi; bir eğitim-öğretim yılı süresince yeni data ve beceriler kazanmış ve bir çok alanda belirli bir performans sergilemiş olan öğrenciler için bir nefes alma, dinlenme fırsatıdır. Okulların yaz tatiline girmesi; bir eğitim-öğretim yıl

Çocukların Tatil Dönemi

Çocukların Tatil Dönemi

Okulların yaz tatiline girmesi; bir eğitim-öğretim yılı süresince yeni data ve beceriler kazanmış ve bir çok alanda belirli bir performans sergilemiş olan öğrenciler için bir nefes alma, dinlenme fırsatıdır.

Okulların yaz tatiline girmesi; bir eğitim-öğretim yılı boyunca yeni data ve beceriler kazanmış ve bir çok alanda belirli bir performans sergilemiş olan öğrenciler için bir nefes alma, dinlenme fırsatıdır.

Birçok öğrenci bu fırsatı, tatil boyunca kitap ve defterlerini bir köşeye atıp tüm gün tv seyrederek, geceleri geç saatlerde yatarak, gezip eğlenerek veya odasına kapanıp bilgisayar başında saatlerini harcayarak değerlendirme eğilimindedir.

Anne-babalar, ""televizyon seyretmiyor, bilgisayarla oynaması daha iyi"" diye düşünebilir. Bazı ebeveynler de ""Oğlum dinlence aslına bakarsanız, geç yatabilirsin"" toleransını çoktan vermiştir. Peki yaz tatili, her şeyin bir köşeye itildiği, bütün gün tv seyredilip bilgisayarla oynanan, dışarı çıkıp eğlenilen bir dönem mi olmalıdır?

Bu şekilde bir tatil anlayışı öğrenciyi dinlenmekten çok yorar. Bu düzene alışık olmayan fizyolojik yapı önceleri zorlanır, daha hemen sonra ise yavaş yavaş fizyolojik bir tembellik ortaya çıkar. Dinlence bitiminde ise, dinlence boyunca tembelliğe alışan bünye okul açıldığında eski düzenine dönebilmek için zorlanabileceği gibi uzun bir süre kendini toparlayamayabilir. Bu nedenle tatil, hem dinlenme zamanı aynı zamanda okul zamanlarına oranla daha hafif çalışma programlarının uygulandığı bir zaman dilimi olmalıdır.

Karne, her öğrenci için tatilin resmi olarak başladığının bir göstergesidir. Kolej Rehberlik Birimi olarak istedik ki, yaz tatilinin iyi mi değerlendirilmesi gerektiğine değinmeden önce, öğrencilerimiz için önemli olan ""karne gününe"" bir göz atalım.

Bültenimizin siz velilerimize yararlı olması dileğiyle...

Karne Günü

Öğretim devri nihayetinde verilen karneler, çocuğun yaşı büyüdükçe ailede bir kriz yahut çatışma nedeni olabilir. Minik yaşlarda çocuklar, ""pekiyi"" lerle dolu karnelerini ebeveynleriyle coşkuyla paylaşırlar. Yaş büyüdükçe karnedeki notların durumu ne olursa olsun bu paylaşımlar giderek azalır.

Çocuğun yaşı, öğrenim gördüğü sınıfı ne olursa olsun, karnelerin anlamı aynıdır: Derslere ilişkin harcanan çabanın ne ölçüde yeterli olduğu ve derslere ilişkin çocuğun yaşadığı güçlükler. Bu nedenledir ki dönem nihayetinde verilen karneler aile tarafından dikkatle değerlendirilmelidir. Karne gününü krize dönüştürmemek, çocuğunuzla birlikte yönünüzü geleceğe çevirebilmeniz için aşağıdaki öneriler sizlere yardımcı olacaktır.

Sakinlik ve soğukkanlılık: Karne dönemleri çocukların aile desteğine ve güvenine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duydukları bir dönemdir. Bu yüzden anne babanın karneyi incelerken takındığı sakin ve soğukkanlı tavır, çocuğun da kendisine sunulan öneri ve değerlendirmeleri sakinlik içinde dinlemesine yardımcı olacaktır.

Pozitif olmak: Eleştirmek, kırmak dökmek değildir. Kritik, geliştirici önerileri de içerebilmeli, yol gösterici olabilmelidir. Pozitif yaklaşım eleştirinin etkisini artırır ve eleştirilen ferdin savunmacı tutumu benimsemesini engeller.

Karşılaştırma hatasına düşmemek: Çocuğun durumunun bir başkasıyla kıyaslanması, ona ""anne babası tarafınca yeterince güvenilmediği ve değerli bulunmadığı"" bildiriı verecektir.

Geçmişin eleştirisi kadar geleceğe ilişkin planlar ve değerlendirmeler de önemlidir: elbet karne geçmişin değerlendirilmesi demektir. Bundan dolayı karne değerlendirmesi esnasında geçmişteki hatalardan, harcanan çabanın ne ölçüde yeterli olduğundan, sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinden ve tüm bu tarz şeylerin sebeplerinden söz etmek doğaldır. Bununla beraber ailenin ve çocuğun, geleceğe ilişkin kararları beraber oluşturma, planlar yapma, yeni hedefler belirleme gibi bir çaba içinde olmaları da son aşama önemlidir.

Güven duygusu çocuklar için her şeyden önemlidir: anne baba, geleceğe ilişkin değerlendirme ve öngörülerinde çocukların karşılaşacağı kuvvetliklerde bir tek olmadığı ve çocuklarına güven duyduklarına ilişkin mesajlar verebilmelidir.

Başarının takdir edilmesi önemlidir: Karnedeki bir güzel notu görüp takdir etmek yerine, direkt olarak düşük nota odaklanmak ve sanki çocuğun hiç iyi notu yokmuş gibi onu eleştirmek, çocuğun kendine güveninin azalmasına niçin olacaktır. Bunun için, başarı hangi derste olursa olsun ne olursa olsun takdir edilmelidir. Bu tutum çocukta, anne babasının önyargısız bir yaklaşım içinde olduğu inancını pekiştirir.

Düşük notlar birer yardım çağrısıdır: Sağlıklı düşünen bir kişi düşük not almaktan ve karnesinde düşük not görmekten hoşlanmaz. Bu nedenledir ki düşük notlar, yaşanan bir güçlüğün, bir yardım ihtiyacının ifadesidir. Anne, baba ve çocuk, düşük notların nedenlerini beraber mevzuşabilmeli, probleminin çözümü için yeni seçenekler oluşturabilmelidir.

İlköğretimde ders başarısı kadar davranış notları da önemlidir: Karnede ders notlarının yanı sıra, çocuğun davranış gelişimi notlarını da görürüz. Ancak çoğu zaman davranış gelişimi notları hem veliler aynı zamanda öğrenciler tarafınca dikkatsizlik edilir. Oysa, data deposu olan, ancak davranışsal açıdan yeterli olgunluğa ulaşamamış çocuğu hiç birimiz istemeyiz değil mi? Günümüzde gelişen zeka ve öğrenmeye ilişkin yeni kuramlara gore, davranış gelişimi, duygusal zeka, sosyal gelişim, temel evrensel değerler vb. Birçok yeni kavram ders notları kadar önemli bir hal almaya başlamıştır.

Başarılı bir karne sosyal ödülleri hak etmiş karnedir: İçten bir takdir, sıcacık bir dokunuş her tür maddi kıymet içeren ödülün üstündedir. Çünkü, okul başarısında temel sorumluluk çocuklarındır.

Dinlence Başlıyor

Yaz tatilini verimli ve güzel geçirmek için öğrencilerin kendilerine mutlaka bir tatil programı hazırlaması gerekir. Bu programda dinlenmeye, eğlenmeye ağırlık verildiği benzer biçimde zayıf derslerin telafisi veya öğrencinin kendini noksan bulmuş olduğu mevzuların yenidenı için de zaman olmalıdır. Özellikle okuldaki akademik başarısı düşük ve eksikleri fazla olan öğrencilerin diğer arkadaşlarına yetişmesi için dinlence bulunmaz bir fırsattır. Konu yetiştirmede problemi olmayan, bilimsel nitelikli başarısı iyi öğrenciler için ise, tatilde öğrendikleri mevzuların tekrarını yapmaları yerinde olacaktır.

Tatilde Ders Çalışma

""En verimli dinlence şu şekilde geçirilir"" diye kesin bir hüküm konulamaz; çünkü bireysel değişiklıklar kesinlikle olacaktır. Bundan dolayı, her öğrenci kendi durumuna bakılırsa bir çalışma stratejisi belirlemelidir. Günün, haftanın ve tatilin sonucunda ulaşılması kabul edilen yeni hedefler belirlenmelidir. Bu hedefler öğrencinin çalışma isteğini kamçılayacak özellikte olmalıdır. Imgesel ve gerçekleşmesi imkansız hedefler, belli bir süre sonra öğrencinin ümidinin kırılmasına ve çalışma isteğinin azalmasına niçin olabilir. Bu dehemmiyet içinde uygulanabilecek 4 temel strateji vardır. Her öğrenci kendi durumunu gözden geçirip buna göre bu uygulamalardan birini yapmalıdır.

1. Konu yenidenı yapmak: İnsan öğrendiklerinin % 75’ini yedi gün içinde, % 66’sını bigün içerisinde, % 54’ünü de bir saat içinde unutur. Unutmayı önlemenin en iyi yolu yapılan tekrarlardır. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hatası çıkan öğrenciler genel tekrara ağırlık vermelidir.

2. Eksik kalan mevzuları tamamlamak: konu eksiği fazla olan, konuları sınava kadar yetiştirememe korkusu yaşayan öğrenciler, tatilde önceliği noksan mevzularını tamamlamaya ayırmalıdır. Çünkü, noksan bilgilerin üzerine yapılan öğrenme verimli neticelar vermez, yeni bilgilerin tam ve bilgili olarak öğrenilmesini engeller.

3. Çalışılmış olunmasına karşın zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmak: Örneğin öğrencinin matematikten çok fazla eksiği var ise, öğrenci tatil döneminde bu derslere daha fazla vakit ayırarak bu zayıflığını gidermelidir.

4. Yeni konular çalışmak: mevzu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok azca sual kaçıran öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler.

KİTAP OKUMA

Öğrenciler için tatil, kendilerini geliştirmek için de çok iyi fırsattır. Ferdin kendini geliştirmesini sağlayacak en önemli etkinlik kitap okumaktır. Öğrenciler tatil süresince bol bolca kitap okuyacak vakte haiz olurlar. Kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı başarıları yakalaması çok zordur. Ek olarak tatilde kitap okumaya adım atmak bu şekilde bir alışkanlığa sahip olmayan öğrenciler için bu alışkanlığı kazanmaları, kitap okumanın keyfini yaşamaları açısından bulunmaz bir fırsattır. Bundan dolayı kitap okumak, iyi bir dinlence programının olmazsa olmazlarındandır.

Peki dinlence demek yoğunluklu olarak ders çalışmak, yeniden yapmak ve kitap okumak mı demek?

Doğal ki hayır. Senenin yorgunluğunun atılması, bedenin ve zihnin dinlenmesi ve rahatlaması da gerekir. Zaten okul olmadığından bunlara ayıracak bolca bolca süre olacaktır. Bundan dolayı hazırlanılacak dinlence programına zevk alınacak bir takım aktiviteleri de eklemek önemlidir.

Bu aktiviteler;

Sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi,
Yaz okuluna gidilmesi,
Yakınların ziyareti,
arkadaşlarla bir araya gelip ortak bir takım aktiviteler yapılması,
Hobilere daha çok zaman ayrılması şeklinde olabilir. Sadece, tüm bunları yaparken ölçülü olmak, ipin ucunu kaçırmamak da önemlidir.

Tatilde öğrencinin sağlığına da dikkat etmesi oldukça önemlidir. Dinlence süresince alınan besinlere dikkat etmek, öğünleri düzenli ve vakitında yemek, kalkış ve yatış saatlerinin tertipli olmasına çalışmak ve riskli aktivitelerden sakınmak sıhhat için oldukca önemlidir.

Anne babalara Öneriler

Öncelikle çocuğun düşük not almasının nedenlerini birlikte tartışarak çözümler üzerinde odaklaşılmalıdır. Aile içinde yapılabilecek toplantılarda çocuğun da bu karar içinde yer almasını sağlayarak mesuliyet bilincinin gelişmesine katkıda bulunulabilir.

Okul süreında belli rutinlere (kalkış saati, çalışma saati vb.) alışmış çocuklar için, tatil zamanları kimi süre yapacak bir şeyin bulunamadığı, sıkıcı geçen ""boş zamanlar"" halini alabilir. Tatilin başlangıcında görülen heyecan, heves geçmeye başlayınca, yeni uğraş ve aktivitelerle çocuğun vaktini eğlendirici ve eğitici geçirmesine yardımcı olunmalıdır.

Ara dehemmiyet ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu vakit diliminde mümkün olmasıyla birlikte beraber zaman geçirilmeli, tatil birbirlerini daha iyi tanımak, anlamak ve birbirlerinin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirilmelidir.
Çocuğun dehemmiyet boyunca sergilediği performans öteki çocuklarla karşılaştırılıp kıyaslanmamalıdır. Yetenek, ilgi ve kabiliyet olarak bakıldığında her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğu unutulmamalıdır.

Çocuğu önümüzdeki seneye motive etmek için kaygı ve tehdit yolu kullanılmamalıdır. ""Sen bu gidişle önümüzdeki yıl sınıfta kalırsın; bu kadar çalışmayla başarılı olamazsın"" türündeki ifadeler kaygıyı arttırır, çocuğun özgüvenini azaltır.

Çocuk, her şeye rağmen, koşulsuz sevildiğini ve ona güvenildiğini hissetmelidir.

tatilucuz tatilrezervasyonOkullarınyaztatilinegirmesi;bireğitim-öğretimeğitim-öğretimsüresinceyeni
Pinterest Tumblr
Tatil Perisi
Şimdilik 1 Yorum Yazılmış
Melike 21 Ekim 2018 , Pazar YORUM EKLE

Etkileyici ve sade bir yazı olmuş. Teşekkürler.

tatil

Tatil severler için ile üretildi.

Çekinmeden Sorun

Sorularınızı heycanla bekliyoruz.

Mmmm. Bir yerler eksik gibi!
Süper! Mesajınız iletildi.